Reporty z porad výboru

Zdar,

chceme zveřejňovat takové krátké reporty z porad, které Vás budou informovat o tom co se na vatráckých "radách" děje.  Pokud by Vás texty ponoukaly k nějáké připomínce, radě, zpětné vazbě, či chuti nám pomoct, tak s chutí do toho! Stačí mi napsat.

Report z porady dne 9.4. 2022

Dotváříme torzo hudebního programu na Vatrafest. Odsouhlasili jsme si znění členských přihlášek 18+. Probírali jsme aplikaci Levitio, která by pomáhala vedoucím v agendě okolo družinky přes rok. Naběhli by jsme na systém začátkem školního roku. Nás by stála 129 Kč/měsíc. Dále jsme probírali a kontrolovali přehled o majetku a závazcích

 

Report z porady dne 1.4. 2022

V první řadě jsme na základě zjištěných cenových hladin probírali konkrétní možnosti programu na Vatrafest. Vyzveme členy k spolupořádání. Vytváříme rozpočet. Stanovili jsme si deadline programu členské schůze - hotový bude do půli května. Zjistili jsme, že je třeba ještě prověřit členskou přihlášku pro členy 18+. Ta je nutná přiložit k mailu. Domluvili jsme se na opravě adresátů mailu info@vatra-boskovice.cz

 

Report z porady dne 17.3 2022

Nakousli jsme dramaturgickou koncepci Vatrafestu - vatráckého festivalu pro vatráky a veřejnost. Domluvili jsme se na tom, že budeme celou dramaturgii točit kolem dvou hlavních kapel - jedna pro vatračata a druhý headliner na večerní párty pro ostatní vatráky. Zjišťujeme cenové hladiny, na základě kterých vytvoříme rozpočet. 

Domluvili jsme se na datu členské schůze. Ta bude 4.6.2022 v 15.00. Budeme rozesílat email s datem brigády, datem vatra festu a datem členské schůze. Program členské  schůze bude členům rozeslán později. Jarní brigáda proběhne 14. - 15. 5.2022 od 10.00.

Mluvili jsme o výroční zprávě za rok 2021 - tu nemáme povinnost zpracovávat, ale pro přijetí do České rady dětí a mládeže jsme se rozhodli výroční zprávu vypracovat. V plánu ideálně do konce dubna.

Přehled o příjmech a výdajích a přehled o majetku a závazcích chystáme a v nejbližší době je vypracujeme.

 

V případě dotazů, připomínek, nebo chutě se do Vatry více zapojit mě kontaktujte.

Dejv 

(david.liber@centrum.cz, 735126353)

 

Slunce, lesů, vody více,

zdraví Vatra Boskovice.

Zdar, zdar, zdar!