Spolek Vatra Boskovice

Vatra Boskovice je dobrovolným, zájmovým sdružením dětí, mládeže a dospělých, jejichž společným zájmem je zálesáctví, turistika, sport, poznávání a ochrana životního prostředí, přírody a krajiny a rozvíjení pozitivních vlastností a dovedností člověka.

Tvoříme partu lidí všech věkových skupin, kteří mají rádi přírodu a velmi ochotně se na chvíli vzdálí ze svých domovů a zamíří do lesa nebo do hor, užít si dobrodružství a něco se naučit. Pravidelné schůzky dětí i některé jiné akce probíhají v klubovně na ul. Hradní v Boskovicích, jiné akce probíhají kdekoli, a to vše pod hlavičkou spolku Vatra Boskovice z.s.

Identifikační údaje spolku

Vatra Boskovice z. s.

Květná 1580/40, 68001 Boskovice

IČ: 22881956

V současné době je statutární orgán spolku: Marek Čech, e-mail: vatra.bce@gmail.com

Bankovní účet Číslo 107-8894670287/0100 u komerční banky

Formy činnosti podle stanov

1) Hlavními činnostmi spolku jsou pravidelné týdenní schůzky, nepravidelné výlety a výpravy, letní tábory a další akce pořádané pro členy i veřejnost.

2) Dalšími činnostmi spolku jsou účast ve správních i jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody v působnosti spolku, osvětová činnost, tvorba prostředí a zařízení určených pro zotavovací akce pro děti a nájem těchto zařízení.

Dokumenty: