Členská schůze Vatry Boskovice

Středa, 16. Prosinec 2015 - 19:00

Svolávám výroční schůzi spolku Vatra Boskovice na 16.12.2015 v 19:00 do sídla Květná 40, Boskovice.
Program schůze:
1. změna názvu na Vatra Boskovice z.s.
2. změna stanov dle nového občanského zákoníku
3. volby výboru spolku, popř. statutárního orgánu, podle aktuálních stanov
4. hledání nové klubovny
5. plán činnosti na další rok

Řádní účastníci schůze jsou členové starší 15 let, kteří mohou hlasovat a tvoří kvórum.

Mladší členové se mohou účastnit schůze a vznášet návrhy a připomínky a podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku.